s27 Hallo Zusammen.... kann mir bitte jemand dies übersetzen?? "ya ljayeh rak ta3raf khok mlih bsh yatik saha 3la Noir nchallah ji rdoi nhtajek sal 3la franci....by"[/b]


Dankeeeee s48